سکان tag:http://sokkan.ir 2017-12-16T17:59:43+01:00 mihanblog.com گروه سایت سکان 2017-11-02T15:13:21+01:00 2017-11-02T15:13:21+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/70 آرش . سلامبابت تاخیرم عذر میخوام، گروهی تو تلگرام برای ارتباط موثر تر زدم، دیدم بعضا دوستان کامنت میزارن و دیر جواب میگیرن ، اونجا سایر دوستانم میتونن جواب بدن.ممنون.آدرس این هست : https://goo.gl/8ERCLP بابت تاخیرم عذر میخوام، گروهی تو تلگرام برای ارتباط موثر تر زدم، دیدم بعضا دوستان کامنت میزارن و دیر جواب میگیرن ، اونجا سایر دوستانم میتونن جواب بدن.
ممنون.
آدرس این هست : https://goo.gl/8ERCLP
]]>
کشتی کروز سانی 2017-04-13T10:24:49+01:00 2017-04-13T10:24:49+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/69 آرش . خانه تکانی 2017-04-13T10:10:50+01:00 2017-04-13T10:10:50+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/68 آرش . سلامبه مناسبت سال نو ، تصمیم گرفتم یه خونه تکونی اساسی در سکان بکنم ، خیلی عکسا و مطلبا بالا نمی یومدن ، اونا رو حذف کردیم و تصمیم گرفتم در سال جدید مطالب بهتر و با کیفیت تر بگذارماز دوستان و گروههای دریایی هم مطلب میگذاریمپیروز باشید Khane_Takan_18_12_88_at

سلام
به مناسبت سال نو ، تصمیم گرفتم یه خونه تکونی اساسی در سکان بکنم ، خیلی عکسا و مطلبا بالا نمی یومدن ، اونا رو حذف کردیم و تصمیم گرفتم
در سال جدید مطالب بهتر و با کیفیت تر بگذارم

از دوستان و گروههای دریایی هم مطلب میگذاریم

پیروز باشید
]]>
تشکر از دریانورد 2017-04-13T10:09:08+01:00 2017-04-13T10:09:08+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/67 آرش . تا بحال فکرکردین چرا باید از دریانوردان تشکر کنیم؟ما باید از دریانوردان تشکر کنیم برای اینکه:

ما باید از دریانوردان تشکر کنیم برای اینکه:

]]>
سلامتی مردان دریا 2017-02-19T12:47:54+01:00 2017-02-19T12:47:54+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/65 آرش . به سلامتی مردان دریابه سلامتی کسی که الان تو کابینشه و چشم شو به سقف دوخته و کسی حالشو نمی دونه. به سلامتی کسی که حالشو برا آینده خونوادش خراب کرده. به سلامتی خونواده ای که چشمش بدره به سلامتی بانویی که چهار دیواری خونش عین کابین شوهرش بوی دل تنگی میده. به سلامتی بچه هایی که هر چهار ماه یک بار از ته دل میخندن. به سلامتی کاپیتانی که حق رو ناحق نمیکنه. به سلامتی سرملوانی که به خاطر ۲ بوکس سیگار ملواناشو نمیفروشه. به سلامتی چیف کوکی که بهترین غذا رو درست میکنه ولی به سلامتی مردان دریا

به سلامتی کسی که الان تو کابینشه و چشم شو به سقف دوخته و کسی حالشو نمی دونه. 
به سلامتی کسی که حالشو برا آینده خونوادش خراب کرده. 
به سلامتی خونواده ای که چشمش بدره 
به سلامتی بانویی که چهار دیواری خونش عین کابین شوهرش بوی دل تنگی میده. 
به سلامتی بچه هایی که هر چهار ماه یک بار از ته دل میخندن. 
به سلامتی کاپیتانی که حق رو ناحق نمیکنه. 
به سلامتی سرملوانی که به خاطر ۲ بوکس سیگار ملواناشو نمیفروشه. 
به سلامتی چیف کوکی که بهترین غذا رو درست میکنه ولی خودش در حسرت غذای خونس. 
به سلامتی تمام افسرا که میبینن و ندید میگیرن. 
سلامتی تمامی مهندسها که بعضی وقتها مدتها آفتاب و دریا رو نمیبینن اما دلشون دریاست.
به سلامتی تمام ملوانا که وقتی دلشون تنگ میشه بیشتر کار میکنن. 
به سلامتی تمام دریانوردها که بلد نیستن زیرو رو بکشن. 
به سلامتی تمام کسایی که بازنشسته شدن کسی سراغشون رو نمیگیره، ولی حداقل آزاد شدن از این چهار دیواری.
به سلامتی تو
به سلامتی من
به سلامتی ما که در میان اقیانوسها سوختیم و ساختیم تا آینده ای روشن برای آیندگانمون بسازیم.
]]>